Конкурси

КонкурсиКонкурса "Науката в картини и слово"

Конкурсът "Науката в картини и слово" ще се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи под формата на: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, модели, които трябва да представят работа по значим проблем с практически и изследователски характер.
Как младите хора виждат науката? Как виждат те бъдещето си в разработката на иновативни научни проекти? Какво е мястото на науката в живота ни? Отговори на тези въпроси ще даде конкурса "Науката в картини и слово". Още...

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO 2 - Нощ на учените 2014
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките