Изложби

БАН-Администрация

Фотоизложба "Точка на замръзване" – снимки на водни кристали
Автор: доц. д-р Мариана Кънева, ИФТТ – БАН, специалист по интегрална оптика, с интереси в областта на материалознанието, кристалографията и спектроскопията.

Постерна изложба с научно-приложни разработки и проекти на учени от БАН

Изложба "Тайните на кристалите"
Представя: Институт по минералогия и кристалография "Академик Иван Костов" на БАН

Постерна изложба, посветена на Международната година на кристалографията - 2014
Представят: Българско минералогическо дружество и Национален музей "Земята и хората"

Британски съвет

ул. Кракра 7 (ъгълът с ул. Оборище, срещу парка)

Изложба "Кристалите през детските очи - източник на енергия"
Представят: Подготвителни групи на 8 ОДЗ "Таврия" с ръководители госпожа Мария Стоилова и госпожа Парашкева Гурин

Фотоизложба "Малко познатата България"

Автор: Елисавета Гурова, СУ "Св. Климент Охридски"

Фотоизложба

Автор: Людмил Христов

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2014
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките