Публикации

Лога K-TRIO

Лого K-TRIO, цветно (PSD)
Лого K-TRIO, чернобяло (PSD)
Лого K-TRIO, цветно (PNG)
Лого K-TRIO, чернобяло (PNG)
Лого K-TRIO, цветно (TIF)
Лого K-TRIO, чернобяло (TIF)

Брошури

Брошура БАН (PDF)

Брошура K-TRIO 2 (PDF)

Сборник Стъпки 7

Корица на сборника Стъпки 7 (PDF)

Стъпки 7 (PDF)

Плакати

Фотоизложба "Точка на замръзване" (PDF)

Математическо шоу за деца "Симетрии" (PDF)

Изложба "Кристалите през детските очи - източник на симетрия" (PDF)

Да съхраним миналото за бъдещето (PDF)

Иновациите или един друг свят (PDF)

Слънцето - енергия за всички (PDF)

Лазерите - от миналото към бъдещето (PDF)

Микрорезервати за видове от българската флора (PDF)

За по-здравословен и качествен живот (PDF)

Зеолитите в нашето ежедневие (PDF)

Изследване на вселената (PDF)

Космосът и България (PDF)

Материали за здраве и чиста околна среда (PDF)

Използване на националните природни ресурси (PDF)

Вестник Homo Sciens

Вестник Homo Sciens (PDF)

Списание "Наука"

Бр. 5'2014 на сп. "Наука" (PDF)

Каталози

Научно-приложни разработки на БАН (PDF)

Смях 4

Обогатена (не)представителна извадка от вицове, анекдоти и афоризми за (и от) математици, информатици и сродни тям души (PDF)

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2014
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките