Конкурс "Технологиите на бъдещето"

Национален конкурс за рисунки на тема "Технологиите на бъдещето"

Европейска нощ на учените 2019


В рамките на традиционното събитие “Европейска нощ на учените” се организира конкурс за детски рисунки на тема "Технологиите на бъдещето".

Пътешествие във времето

Национален конкурс на тема "Пътешествие във времето"

Европейска нощ на учените 2019


В рамките на традиционното събитие “Европейска нощ на учените” се организира национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема "Пътешествие във времето".

Успешни проекти по програма Дейности Мария Склодовска-Кюри

Запознайте се с успешни проекти, реализирани от български учени и научни колективи по програма Дейности Мария Склодовска-Кюри.

Можете да изтеглите брошурата от тук или от раздел Публикации.

Комуникация и наука в мрежовото общество

Еднодневен семинар "Комуникация и наука в мрежовото общество":

Стара Загора, Тракийски университет - 10 юни 2019

Пловдив, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - 11 юни 2019

 

Семинарът е подходящ за млади учени, докторанти и изследователи, които биха желали да подобрят уменията си да комуникират наука. Препоръчва се да дойдат с конкретни проекти, над които работят или възнамеряват да работят.

Програма (изтеглете приложения файл)

SAVE THE DATE: Educate to Create - Impact of AI on Higher Education, 29 March 2019, Sofia Tech Park

Конференцията „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education” се организира от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел и с подкрепата на Майкрософт България.

Събитието има за цел да разшири популярния дебат за изкуствения интелект като включи и отговорната роля на висшите училища и по-конкретно взаимодействието между висшето образование и изкуствения интелект по отношение на уменията, но и цифровизацията на висшето образование като цяло.

Конкурс за поезия от български учени и докторанти

Съюзът на учените в България в рамките на проекта K-TRIO 3 (Role of Researchers in the Triangle of Knowledge), финансиран по програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“ обявява

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ.

В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език. Краен срок: 28 февруари 2019 г.

Европейски щанд

Посетете Европейски щанд, където ще можете да научите полезна информация за програмите на Европейски съюз в областта на науката, иновациите и научните изследвания, да се запознаете с проекти на български организации, финансирани от различни европейски програми, както и с мрежата за мобилност и кариерно развитие на учените EURAXESS.
 

Вечер на талантите на учените

Във "Вечер на талантите на учените" ще можете да се запознаете с творчеството на доц. Цвета Тодорова, д-р Виктория Атанасова, д-р Стефан Каратодоров, д-р Кирилка Младенова и с авторски изпълнения на поезия от учени от различни поколения, както и учени в нестандартната роля на музиканти – певци и инструменталисти: проф. Румяна Лазарова, проф. Виолета Борисова, проф. Александър Милчев, доц. Евгения Сендова, доц. Елена Кашчиева, доц. Веселин Босаков, д-р Вълчан Вълчанов, доц.

Европейска нощ на учените 2019

Европейска нощ на учените 2019

София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Плевен

27 септември 2019 г.

Европейската нощ на учените се превърна през годините в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.

В България Европейската нощ на учените 2019 се осъществява с финансовата помощ на ЕК по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.