Дискусионни клубове

19:00 – 21:30, Южно крило, зала 21

Да надникнем в училището за ELITe-ни учители по природо-математически науки?  Дали учителите знаят всичко? Разбира се, че не! Тогава... те също ли учат? Ходят ли на училище? Правят ли научни открития? Имат ли свои учители? Пишат ли домашни? Правят ли грешки? Правят ли се научни открития в класната стая? Искате ли да надникнете в училището за ELITe-ни учители по природо-математически науки? Заповядайте!

Homo scientificus - опит за обобщение. Ще се представи противоречивата роля и мястото на учения в обществото от древността до днес. Предназначена за широка аудитория

Теоретици vs. експериментатори и обратно - къде е общото?  Лекция с дискусия, посветена на взаимните интереси и неизбежни конфликти на учените - експериментатори и теоретици в исторически и съвременен аспект. Предназначена за широк кръг слушатели.

 

19:00 – 21:30, Южно крило, зала 23

Клуб на младите таланти представя:

  • Quantum Computing - д-р Никлас Ролинг, Факултет по физика, СУ (презентацията ще бъде на английски език)
  • Machine Learning” - д-р Виктория Иванова-Ролинг, Институт по математика и информатика, БАН
  • Изкуственият интелект и хората - Презентация на млади учени с интереси в сферата на изкуствения интелект

 

20:30 - 22:00, Северно крило, етаж 2, Нова конферентна зала

Панелна сесия на проект УНИТе -  „Върхови научни постижения в ИКТ” . Изследователи от петте университета-партньори в проекта УНИТе ще представят научни проблеми, по които работят. Особено внимание ще се обърне на използването на приложението на HPC и BIG Data за решаване на значими проблеми в обществото и икономиката. Зрителите ще се запознаят и с някои от ключовите ново възникващи технологии (FET), напр. Quantum Computing.