Дискусионни клубове

19:00 – 21:30, Южно крило, зала 21

Да надникнем в училището за ELITe-ни учители по природо-математически науки?  Дали учителите знаят всичко? Разбира се, че не! Тогава... те също ли учат? Ходят ли на училище? Правят ли научни открития? Имат ли свои учители? Пишат ли домашни? Правят ли грешки? Правят ли се научни открития в класната стая? Искате ли да надникнете в училището за ELITe-ни учители по природо-математически науки? Заповядайте!

Homo scientificus - опит за обобщение. Ще се представи противоречивата роля и мястото на учения в обществото от древността до днес. Предназначена за широка аудитория

Теоретици vs. експериментатори и обратно - къде е общото?  Лекция с дискусия, посветена на взаимните интереси и неизбежни конфликти на учените - експериментатори и теоретици в исторически и съвременен аспект. Предназначена за широк кръг слушатели.

 

19:00 – 21:30, Южно крило, зала 23

Клуб на младите таланти представя:

  • How to Debug a Quantum Computer - д-р Никлас Ролинг,  постдокторант, University of Konstanz (презентацията ще бъде на английски език)
  • Machine Learning and the Natural Sciences - д-р Виолета Иванова-Ролинг, Институт по математика и информатика, БАН

 

20:30 - 22:00, Северно крило, етаж 2, Нова конферентна зала

Панелна сесия на проект УНИТе -  „Върхови научни постижения в ИКТ” . Изследователи от петте университета-партньори в проекта УНИТе ще представят научни проблеми, по които работят. Особено внимание ще се обърне на използването на приложението на HPC и BIG Data за решаване на значими проблеми в обществото и икономиката. Зрителите ще се запознаят и с някои от ключовите ново възникващи технологии (FET), напр. Quantum Computing.