За всички възрасти

19:00 - 21:30 - Северно крило, етаж 1, фоайе

Забавни химични демонстрации с Корпуса за бързо гърмене. Ще покажем, че химията е не само важна и полезна, но и много забавна с помощта на интересни експерименти.

Научните резултати на Центъра за компетентност Clean & Circle – полезни за обществото. Ще бъдат демонстрирани научни резултати с голяма практическа стойност, например: участниците ще могат да видят с помощта на микроскоп и на друга лабораторна техника, как от един пръстов отпечатък след дни може да се наблюдава прорастването на микроорганизми.