Европейски щанд

Посетете Европейски щанд, където ще можете да научите полезна информация за програмите на Европейски съюз в областта на науката, иновациите и научните изследвания, да се запознаете с проекти на български организации, финансирани от различни европейски програми, както и с мрежата за мобилност и кариерно развитие на учените EURAXESS. Ще можете:

Вечер на талантите на учените

Представяне на научните и (не)научните таланти на българските учени с участието на млади учени, авторски поетични и музикални изпълнения на учени, представяне на стихосбирка от учени и сборника с поезия от учени „Стъпки 10“.

 

Страници