Европейска нощ на учените 2018

София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Созопол

28 септември 2018 г.

Европейската нощ на учените се превърна през годините в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.

В България Европейската нощ на учените 2018 се осъществява с финансовата помощ на ЕК по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

K-TRIO 3 се реализира от консорциум с участници: Софийски университет (координатор), Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Нов български университет, БАН, ДИПКУ на Тракийския университет – Стара Загора, РУ „Ангел Кънчев“ и МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. През 2018 г. дейностите по проекта са насочени към представяне на наука и иновации, допринасящи за запазване на културното наследство и развитие на културните и креативни индустриии. Специално внимание ще бъде отделено на чевстването на 130-годишнината на Софийския университет и приноса му за развитието на обществото и икономиката в България. Ще бъдат представени постиженията на учени и научни колективи по проекти, финансирани от ЕС, вкл. от проекта УНИТе, за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии.

На 28 септември 2018 г. са планирани различни демонстрационни, творчески и забавни прояви в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас и Созопол. Разнообразната научна и забавна програма включва: изложби, разкриващи значението и влиянието на самата наука в ежедневието; конкурси, награждавания на победителите в обявените конкурси; демонстрации, научни дискусии и шоута, неформални срещи на чаша кафе с български учени, забавни демонстрации в Кабинетите по любопитство, Панаир на знанието, прожекция на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на учени и т.н. Много от инициативите са посветени на младите хора.