Стара Загора

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ. Начало - 15:00

Нощ на учените „История, археология, етнография“

15:00-17:00 Отворени музеи и лаборатории в Тракийски университет: наблюдения от ученици на иновативни изследвания в лаборатории на Тракийски университет. Запознаване с важни исторически, антропологически проучвания в региона/страната.

16:00-18:00 Шеметна надпревара „Пътуване във времето”: състезание с ученици от 8-12 клас за откриване на различни предварително зададени исторически обекти в град Стара Загора. ( на открито)

16:00-18:00 Багатур: Прабългарското начало на нашият народ оживява. (аула Багатур, Аязмо)

17:00-18:00 Обиколка в античния град: "Един ден в Древна Тракия".

18:00 Откриване на НОЩ НА УЧЕНИТЕ (РБ- Регионална библиотека Захарий Княжески, Стара Загора)

18:00-20:00 Тракийски университет: Така работят Учените: презентации и дебати по различни научни теми; запознайте се с книги и онлайн материали, свързани с нашите научни изследвания и проекти. (РБ- Регионална библиотека Захарий Княжески, Стара Загора)

18:30 НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИ:

  • Конкурс за рисунка на тема: „Забавни игри от миналото“ 1 – 7 клас;
  • Конкурс за мултимедийни продукти на тема: „Игрите на миналото” 2 -7, и 8 – 12 клас;
  • Конкурс за есе на тема: „На игра като пра-дедите ни” – 8 - 12 клас и студенти.

18:30-19:30 Ателие на тема „Вдъхновени от историята": Интерактивни занимания по изкуство с участието на деца, ученици и студенти.

19:00-19:30 Интерактивна викторина „Познай откъде”: интерактивна викторина за разпознаване на значими исторически паметници в България. (РБ)

19:30-20:30 Дискусия: „Мистични разходки из България”: среща разговор с авторката на Мистични разходки из България- Боряна Кръстева. (зала РБ)

20:00-21:00 Пътуване във времето: Демонстрация на антично облекло с възможност за снимка с костюми – Антична улица. (РИМ-Регионален Исторически Музей - приземен етаж )

20:00-21:00 Демонстрация на оръжие от Руско-Турската война 1877-1878 г. (3-то ниво РИМ)

18:00-21:00 Холистичен алианс на науката: представяне на здравословни храни от древността до днес, участие на студенти по медицина - измерване на кръвно налягане, частични масажи, съвети за здравословен начин на живот.

20:30-22:00 Нощно парти: Празник на веселието – музикално-увеселителна вечер –танци и песни от древността до днес.