Изложби

Фотоизложба "Красотата в природата"

Автор: Елисавета Гурова, СУ "Св. Климент Охридски"

Фотоизложба "Дифракция"

Представените снимки илюстрират едновременно както светлината с нейните свойства и прояви, така и най-модерните светлинни технологии, в областта на които работи авторът – доц. д-р Светлен Тончев от ИФТТ – БАН/Richardson Gratings - Rochester (NY). Той е един от водещите в света специалисти в областта на дифракционните решетки. Изложбата "Дифракция" отразява отделни работни моменти от неговото ежедневие на експериментатор: невероятно красивите прояви на светлината – дифрактираща и интерферираща, желанието да се съхрани прекрасния момент от играта на светлинните лъчи и магията на спектъра. Споделените в изложбата мигове ни правят съпричастни към това вълшебство. Куратор на изложбата е специалистът по интегрална оптика доц. д-р Мариана Кънева, също от ИФТТ – БАН, автор в последните години на корицата на сборника с поетични творби от български учени "Стъпки", както и на изложби в Европейската нощ на учените: художествена (2012) и фотоизложби (2013, 2014).

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2015
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките