Публикации

Лога K-TRIO

Лого K-TRIO, цветно (PSD)
Лого K-TRIO, чернобяло (PSD)
Лого K-TRIO, цветно (PNG)
Лого K-TRIO, чернобяло (PNG)
Лого K-TRIO, цветно (TIF)
Лого K-TRIO, чернобяло (TIF)

Брошури

Брошура Български учени със стипендия "Мария Кюри" (PDF)

Брошура Научноприложни разработки (PDF)

Банери

Банер (PDF)

Банер, БАН (PDF)

Банер, Кирило-Методиевски научен център (PDF)

Банер, БАН (вертикален) (PDF)

Банер (вертикален) (PDF)

Постери

Постер, Нов сепаратор за вграждане в оловно-киселинните акумулатори (PDF)

Постер, Мониторинг на сеизмичността и геодинамиката на България (PDF)

Постер, Награда за Томсън Ройтерс (PDF)

Постер, Кирило-Методиевски научен център (PDF)

Постер, Аерокосмическа техника и технологии (PDF)

Постер, Аерокосмическа медицина (PDF)

Постер, Оптично управляем пространствен светлинен модулатор (PDF)

Постер, Лидарен мониторинг на замърсявания (PDF)

Постер, Национален център по биофотоника (PDF)

Постер, Calendula officinalis development (PDF)

Постер, Оптичните технологии за по-добро качество на живота (PDF)

Постер, 36 СОУ "Максим Горки" (PDF)

Постер, Дифракция (PDF)

Постер, Математическо шоу за деца "Спирали" (PDF)

Сборник Стъпки 8

Корица на сборника Стъпки 8 (PDF)

Стъпки 8 (PDF)

Вестник Homo Sciens

Вестник Homo Sciens (PDF)

Презентации

За академик Георги Наджаков и откритието, от което се роди ксероксът (PDF)

Началото на лазерните изследвания в България (PDF)

"За науката и поезията": чл.-кор. Милена Цанева представя стихосбирката "Вселена" на акад. Румен Цанев (PDF)

Жените в науката: доц. д-р Екатерина Борисова от институт по електроника "Акад. Емил Джаков" - БАН (PDF)

Книжка "Смях"

Бр. 5'2015 (PDF)

Списание "Наука"

Бр. 5'2015 (PDF)

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2015
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките