Конкурси

КонкурсиКонкурса "Светлината в картини и слово"

Целта на конкурса "Светлината в картини и слово" е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи, технологии под формата на: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, модели, които трябва да представят работа по значим проблем с практически и изследователски характер, свързан със светлината и светлинните.
2015 г. е обявена от ООН за Международна година на светлината и светлинните технологии по инициатива на Обединените нации, която цели повишаване на знанията за достиженията на науката за светлината и приложенията й, както и важността й за хората.
Светлината играе жизненоважна роля в ежедневието ни и има значение за културното развитие на обществото. Приложението и е в много области – от въздействието на светлината върху хората, животните и растенията до оптиката и фотониката, също до съвременните технологии за осветление. Светлината и светлинните технологии имат важно значение за устойчивото развитие и намиране на решения за глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, стопанството и здравето. Тези и много други приложения, както и предизвикателства могат да бъдат център във вашите проектни предложения. Още...

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO 2 - Нощ на учените 2015
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките