Конкурса "Светлината в картини и слово"

Целта на конкурса "Светлината в картини и слово" е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи, технологии под формата на: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, модели, които трябва да представят работа по значим проблем с практически и изследователски характер, свързан със светлината и светлинните.
2015 г. е обявена от ООН за Международна година на светлината и светлинните технологии по инициатива на Обединените нации, която цели повишаване на знанията за достиженията на науката за светлината и приложенията й, както и важността й за хората.
Светлината играе жизненоважна роля в ежедневието ни и има значение за културното развитие на обществото. Приложението и е в много области – от въздействието на светлината върху хората, животните и растенията до оптиката и фотониката, също до съвременните технологии за осветление. Светлината и светлинните технологии имат важно значение за устойчивото развитие и намиране на решения за глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, стопанството и здравето. Тези и много други приложения, както и предизвикателства могат да бъдат център във вашите проектни предложения.

Участници

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 19 години и студенти, разделени на четири състезателни групи:
І група – 6 - 11 години;
ІІ група - 12 - 15 години;
ІІІ група - 16 - 19 години;
ІV група – студенти във висши училища.

В състезанието могат да участватсамо екипи.
Всеки отбор се състои от минимум 2 (двама) и максимум 5 (петима) души.

След предварителна селекция, до 10 септември на сайта на проекта ще бъдат публикувани излъчените от жури финалисти.
Финалистите ще представят своите проекти в рамките на Нощта на учените на 25 септември 2015 г., след което ще бъдат наградени победителите.
Всеки проект (с изключение на литературните творби) трябва да съдържа презентация или видеоклип или снимков материал, както и отделен текстови файл с описание на идеята.
Проектни предложения трябва да бъдат изпратени на адрес nost_na_uchenite_konkurs@abv.bg в срок до 30 юли 2015 г.

Участието в конкурса "Светлината в картини и слово" в рамките на Нощта на учените 2015 г. е безплатно.
Журито оценява, както идеята, така и изпълнението. Подадените материали за участие трябва да включват информация за проблема, планирани решения, изпълнението им. Може да се използват субтитри или писмени обяснения, за да се представи ясно основната цел на проекта, научния контекст, както и предлаганото решение.
В края на презентацията/видеоклипа следва да бъдат посочени източниците, литературата и другите помощни материали, които са използвани по време на проекта.
Авторските права на изпратените за конкурса материали принадлежат изцяло на членовете на екипа. В същото време всеки член на екип дава право на организатора свободно да представя проекта и участниците в него без ограничения и в глобален мащаб за популяризиране и рекламиране на конкурса "Светлината в картини и слово" в рамките на Нощта на учените 2015 г.

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO 2 - Нощ на учените 2015
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките