Контакти

София

Нов Български университет

Иван Драганов
Тел: (+359) 2 811 06 09
Email: idraganov@nbu.bg

СУ "Св. Климент Охридски"

Елисавета Гурова
Тел: (+359) 2 971 35 09
Email: elis@fmi.uni-sofia.bg

Британски съвет

Любов Костова
Тел: (+359) 887 424344
Email: Lyubov.Kostova@britishcouncil.bg

Единен център за иновации на БАН

Даниела Леви
Тел: (+359) 2 872 2544
Email: danilevi3@gmail.com

Съюз на учените в България

Пенка Лазарова
Тел: (+359) 2 943 30 22
Email: lazarova@usb-bg.org

Национален Политехнически Музей

Люба Дашовска
Email: dashovska@abv.bg

Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Весела Казашка
Тел: (+359) 32 261 352
Email: vesella@uni-plovdiv.bg

Медицински университет - Пловдив

Милена Илиева
Тел: (+359) 32 602321
Email: rnplovdiv@gmail.com

Варна

Медицински университет - Варна

Слава Пенова
Тел: (+359) 887 888977
Email: slava.penova@mu-varna.bg

Образователен център - Варна

Ани Куртева
Тел: (+359) 52 601 273
Email: varna@ed-cmfnd.org

Стара Загора

Тракийски университет

Галя Кожухарова
Тел: (+359) 42633024
Email: dipku@uni-sz.bg

Русе

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Виктория Иванова
Тел: (+359) 82888650
Email: vivanova@uni-ruse.bg

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Start It Smart Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по високи постижения в Софтуерното инженерство на Европейския софтуерен инстритут Международна фондация 'Св.Св. Кирил и Методий'
Регионален исторически музей в Бургас
Финансово съдействие
Researchers' Night
Партньори по проект K-TRIO 2 - Нощ на учените 2015
Нов Български университет Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев' Медицински университет - Варна British Council Единен център за иновации на Българската академия на науките