Организатори

Координатор на проекта:

НИС-ЦТИО към СУ "Св. Климент Охридски"
Tел: +359 2 971 35 09
Факс: +359 2 971 35 43
E-mail: cist@fmi.uni-sofia.bg

София

Нов Български университет

Иван Драганов
Тел: (+359) 2 811 06 09
Email: idraganov@nbu.bg

Българска академия на науките

Венета Николова
Тел: (+359) 2 987 74 07

 

Пловдив

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Весела Казашка
Тел: (+359) 32 261 352
Email: vesela.kazashka@gmail.com

Медицински университет - Пловдив

Милена Илиева
Тел: (+359) 32 602321
Email: rnplovdiv@gmail.com

Варна

Медицински университет - Варна

Слава Пенова
Тел: (+359) 887 888977
Email: slava.penova@mu-varna.bg

Образователен център - Варна

Ани Куртева
Тел: (+359) 52 601 273
Email: varna@ed-cmfnd.org

Стара Загора

Тракийски университет

Галя Кожухарова
Тел: (+359) 42633024
Email: dipku@uni-sz.bg

Русе

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Виктория Иванова
Тел: (+359) 82888650
Email: vivanova@uni-ruse.bg