ДРУГИ ГРАДОВЕ

БУРГАС - ПРОГРАМА НА УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

19:00-19:15 Официално откриване на Европейска нощ на учените в Бургас

19:15-19:30 Демонстрация на принципите и работата на невронната мрежа за лицево разпознаване. Активно включване на ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации и ППМГ "Акад. Никола Обрешков" – Бургас с цел тяхното привличане да изберат перспективата за успешна кариера като учени или иноватори в България. Демонстрацията се осъществява съвместно с екип от Университетa "Проф. д-р Асен Златаров", партньор в проект УНИТе – Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото.

19:30-19:45 Тримерни интерактивни представяния на значими архитектурни комплекси от Възраждането, носители от Източноправославната култура и изкуство: църковни и манастирски комплекси – архитектура, стенописи, иконография от региона на Велико Търново - църквата „Рождество Христово“ – Арбанаси, църквата „Св. Петър и Павел“– Велико Търново, църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ – Арбанаси, църквата „Св. Георги“ – Велико Търново, църквата “Св. 40 мъченици” и манастирски комплекс „Великата лавра” – Велико Търново.

19:45-20:00 Демонстрация на експериментално уеб-базирано игрово приложение за интерактивно представяне и изучаване на тракийската цивилизация и култура - Образователната игра „Траките“ (http://thracians.math.bas.bg/game/trakia/index.html) представя тримерна възстановка на разкритата сграда под Оструша могила в Долината на тракийските царе край град Казанлък. На обучаемия се показват по атрактивен и интерактивен начин значителен обем автентични артефакти, характерни за тракийската цивилизация и култура по българските земи, както и информационни материали и игрови компоненти за подпомагане на образователните аспекти на играта. За визуалния дизайн са използвани цифрови копия на проучени тракийски гробници, хероони, светилища и откритите във и извън тях въоръжения и съкровища.

 

ХАСКОВО - ФИЛИАЛ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

18.00 – 20.00  Техниката в полза на здравето - интерактивна сесия, работилница

20:00 – 22.30 Парти с учени: музикално-увеселителна програма
 

ДЕВНЯ - ПРОГРАМА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА в АГРОПОЛИХИМ

14:00 – 15:00 – обиколка на Агрополихим

15:00 – 15:30 – «Агрополихим» от 1974 и до днес – презентация на тема: «Растеж на знанието в Агрополихим» (научни интереси - Кръгова икономика, Грижа за глобалното хранене – използване на селското стопанство)

15:30 – 16:00 – Научно кафе: «Когато науката и индустрията се срещнат»