Пловдив

26 септември 2019

16:00-16:10: Официално откриване, Проф. акад. Милчо Василев – Ректор, Проф. д-р Тони Шекерджиева- Новак – Зам.- ректор, АМТИИ ”Проф. Асен Диамандиев” - – Концертна зала

16:00 – 16:30: Национален фотоконкурс „Моят град”, АМТИИ ”Проф. Асен Диамандиев” – Концертна зала

16:30-17:00:  "Хора на изкуството. Новото поколение”, Доц. д-р Петя Бъркалова, АМТИИ  ”Проф. Асен Диамандиев” - – Концертна зала

18:00-19:00: „Красотата на природата и човека през очите на малките художници”, Д-р Весела Казашка, АРТ Клас Център

27 септември 2019
Център по растителна системна биология и биотехнология - ЦРСББ

17:00- 18:00: "Европа в един променящ се свят - приобщаващи, новаторски и мислещи общества", Споделяне на опита на стипендиант по програма „Мария Скловодска- Кюри”.

18:00-19:00: "Наука, осъществявана с и за хората",  ЦРСББ – възможност за научна кариера и сътрудничество. Представяне на презентации на постдокторанти от Индия и САЩ, ЮАР.

19:00-20:00: "Европейски ъгъл", Представяне на проектите на Центъра – RESIST, Planta SYST

 
Национална гимназия по сценични и екранни изкуства - Пловдив

17:00-18:00: "Проектът „Live Skills” – една успешно реализирана идея", Добри практики, възможности и обучения по проекта.

 

Галерия "Анастас"

18:00-19:00: „Дигиталните номади – творческите професии в цифровата ера”. „Бъдещето на дизайна”, Демонстрация на ученически проекти и изделия

 

АМТИИ - Римския театър в центъра на града

20:00-22:00: „Магията на българския фолклор”, Концерт на открито

Изтегли Програмата на АМТИИ-Пловдив (PDF)