Европейска нощ на учените 2019

София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Девня

27 септември 2019

Науката е призвание за цял живот и в една вечер ще ти покажем колко вълнуваща и разнообразна е научната дейност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форумът се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света.

През 2019 основната тема е ‘Науката в мрежовото общество’ и ще ви запознаем с различни постижения в областта на квантовите технологии. Ще бъдат представени постиженията на учени и научни колективи по проекти, финансирани от ЕС, включително от проекта УНИТе, за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии.

На 27 септември 2019 г. са планирани различни демонстрационни, творчески и забавни прояви. Много от инициативите са посветени на постиженията на младите хора. Разнообразната научна и забавна програма включва:

  • Изложби, разкриващи значението и влиянието на самата наука в ежедневието;
  • Конкурси, награждавания на победителите в обявените конкурси;
  • Демонстрации, научни дискусии и шоута;
  • Неформални срещи на чаша кафе с български учени;
  • Забавни демонстрации в Кабинетите по любопитство;
  • Панаир на знанието;
  • Прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на учени и т.н.

Следете за новини официалната Facebook страница на проекта K-Trio „Учените в триъгълника на знания“ на  https://www.facebook.com/ktrioproject/