Европейски щанд

Посетете Европейски щанд, където ще можете да научите полезна информация за програмите на Европейски съюз в областта на науката, иновациите и научните изследвания, да се запознаете с проекти на български организации, финансирани от различни европейски програми, както и с мрежата за мобилност и кариерно развитие на учените EURAXESS. Ще можете:

  • да намерите разнообразни материали, свързани с изследователската и творческата дейности на учените;
  • да получите и информация, свързана с „Нощта”;
  • да попълните анкетата, която ще ви даде възможност да участвате в нашата томбола и спечелите подарък