Лекция на д-р Серхио Мадурга от Университета в Барселона

Уважаеми колеги,

С наближаването на новата учебна година във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе гост-лекция на д-р Серхио Мадурга от Университета в Барселона, Испания. Събитието ще се проведе на 28.09.2018 (петък) от 13:30 часа в Заседателна зала на ФМИ. Лекцията се осъществява в рамките на проекта УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01), по който гост-лекторът е чуждестранен експерт.

Д-р Мадурга е един от обещаващите млади изследователи в областта на симулациите с мека материя, инженерната химия (materials chemistry) и теоретична и изчислителна химия. Основни акценти в изследователската му работа към момента са симулации в областта на Брауновата динамика и регулацията на заряда в полиелектролити. Темата на лекцията му ще бъде „Application of HPC facilities to Soft Matter“.

Входът е свободен. Заповядайте!

 

Тема: Application of HPC facilities to Soft Matter

Дата: 28.09.2018 от 13:30 часа

Място: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Изтеглете поканата от тук