Научното развитие в обектива на документалното кино

Научното развитие в обектива на документалното кино.

Поредица от впечатляващи документални филми:

Начало на прожекциите: 19.00 ч. -  Зала 292

Египет – люлка на древните цивилизации. Филмът е посветен на научно-изследователските усилия на проф. д-р Сергей Игнатов, основател на обучението по Египтология в България, Ректор на Европейския Университет по хуманитарни науки във Вилнюс, Литва. (21 мин.)

Космическа музика. Посветен на творчеството на проф. д-р Симо Лазаров – инженер и композитор, основател на обучението по електронната музика в Нов Български Университет, България (15 мин.)

Мегалитните паметници в Сърнена Средна гора. Филмът представя една световна проблематика, каквато са мегалитите и в частност новооткритите за науката през последните години от проф. Валерия Фол мегалитни обекти в Сърнена Средна гора. (20 мин.)

Научно-изследователските дейности в Центъра за върхови технологии УНИТе. Разказва за творческите търсения на видни български учени в областта и техните усилия по създаване на Център за върхови постижения УНИТе с разпределена изследователска инфраструктура в страната (15 мин.)

Научно-изследователски път на развитие на ЦТИО при СУ „Св. Климент Охридски”. Представен е научно-изследователски път на развитие на Центъра за технологии на информационното общество при СУ „Св. Климент Охридски” (45 мин.)

От наука към иновации. Филмът представя редица добри примери, свързани с млади предприемачи, преминали през магистърската програма на Софийския университет и Факултета по математика и информатика „Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии” и вдъхновени от ръководителя си доц. Петко Русков. (15 мин.)

Проектът GATE. Филмът представя дейностите в международния проект GATE (BiG DAta for SmarT SociEty), ориентиран към създаването и дългосрочната устойчивост на Big Data Център. (15 мин.)

Начало на прожекциите: 19.00 ч. -  Зала 224 (Америка за България)

Нежна агресивност.  Посветен на творчеството на проф. Анри Кулев - големият български режисьор на анимационни, документални и игрални филми, художник, сценограф, аниматор, карикатурист и продуцент. Филмът разказва и за неговите усилия да създаде висша школа по анимация в НБУ след промените, когато филмопроизводството бе ликвидирано у нас. Филмът е богато илюстриран с откъси от негови филми, с интервюта на видни експерти по анимация, негови колеги от НБУ и студенти. (57 мин.)

Людмил Христов и новата вълна. С интервюта на възпитаници на Нов Български университет като режисьора Стефан Командарев, продуцентът Мъгърдич Халваджиян и много други филмът разказва за новата вълна кино- и ТВ режисьори и оператори, завършили школата в НБУ. Всичките те оформиха облика на българското кино през последните две десетилетия. (44 мин.)

Под пясъците на Созопол. Филм за културно-историческото наследство на Созопол. Създаден специално за Европейската нощ на учените (27 мин.)

УНИТе: Предизвикателства и възможности. Филмът разказва за огромните възможности, които Центърът за върхови постижения УНИТе предоставя на учените и бизнеса, а чрез тях - на цялото общество за внедряване на цифровите технологии в много сфери от техния живот. (15 мин)