За всички възрасти

19:00 - 21:30 - Северно крило, етаж 1, фоайе

Забавни химични демонстрации с Корпуса за бързо гърмене. Ще покажем, че химията е не само важна и полезна, но и много забавна с помощта на интересни експерименти.

Научните резултати на Центъра за компетентност Clean & Circle – полезни за обществото. Ще бъдат демонстрирани научни резултати с голяма практическа стойност, например: участниците ще могат да видят с помощта на микроскоп и на друга лабораторна техника, как от един пръстов отпечатък след дни може да се наблюдава прорастването на микроорганизми.

Leaf и Bevine - стартъпите от преакселераторската програма на JA Bulgaria в партньорство с ОББ - ChallengeYou. Bevine разработиха цялостно решение за винопроизводители, което им позволява чрез сензори, разположени в почвата да получават актуална информация във всеки момент за редица показатели на почвата и атмосферните условия. Тяхното технологично решение беше отличено като най-добра дигитална иновация за 2019 г. от компанията Avanade в JA Enterprise Challenge, в конкурс, който се проведе в Осло.  Leaf също използват дигиталните технологии. Тяхното решение се базира на изкуствен интелект, с чиято помощ компанията създава инструмент за генериране на въпроси за образователни тестове. От тези образователни продукти могат да се възползват както обучаваните, с цел самооценка, така и обучителите, създаващи нови учебни курсове.