Конкурс за поезия от български учени и докторанти

Съюзът на учените в България в рамките на проекта K-TRIO 3 (Role of Researchers in the Triangle of Knowledge), финансиран по програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“ обявява

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ.

В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език.

Изисквания:

Стихотворенията трябва да се изпращат електронно като прикачен файл във формат „Word for Windows“, шрифт Times New Roman, 12 рt , 1 line spаcing, в една колона (едно под друго). След тях трябва да има кратка информация за автора: научна степен и звания, какво е завършил, къде работи (или е работил до пенсионирането си), научни интереси, членство в научни и творчески организации, издадени стихосбирки (ако има), интереси извън науката.

Подбраните от журито стихотворения ще бъдат отпечатани в сборника „СТЪПКИ 10“, който ще бъде разпространяван по време на Нощта на учените 2019 г. в София и в други градове в България.

Изпращайте вашите материали на адрес: sub-poezia@abv.bg

Краен срок: 28 февруари 2019 г.

За допълнителна информация: 0879 008 232