Пътешествие във времето

Национален конкурс на тема "Пътешествие във времето"

Европейска нощ на учените 2019


В рамките на традиционното събитие “Европейска нощ на учените” се организира национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема "Пътешествие във времето".

Динамиката, с която се развиват технологиите днес прави изключително трудно прогнозирането как те ще ни служат дори за период от няколко години напред, а какво остава за десетилетия.... Много вероятно е информационните технологии да продължат да се развиват динамично, но е напълно възможно през следващите 20 години те да не са водещата област в иновациите.

Национален конкурс на тема "Пътешествие във времето" цели да популяризира сред ученици, студенти и широката общественост постиженията на технологиите и възможностите, които те дават да изучим миналото или да надникнем в бъдещето.

Основна цел на настоящият конкурс е да се акцентира върху ролята на науката и новите технологии за пътуване в миналото или при проектиране на бъдещето.

Конкурсът ще се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи под формата на: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, модели, които трябва да представят работа по значим проблем свързан с темата на конкурса.

Участниците трябва да имат умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

След предварителна селекция, допуснатите проекти ще бъдат наградени по време на събитието Европейска нощ на учените, на 27.09.2019 г, в Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Екипът на дейността ще създаде организация за награждаването на победителите в следните категории:

 • І група – 7 - 11 години;
 • ІІ група - 12 - 15 години;
 • ІІІ група - 16 - 19 години;
 • ІV група – студенти.

Цели на конкурса за ученици и студенти:

 • да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците и студентите, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите свързани с грижата, популяризирането на технологиите и тяхното приложение в човешката дейност;
 • да се осъзнае по какъв начин научните открития и обединяват общностите и изграждат общи разбирания за местата, в които живеем;
 • да се осъзнае ролята на научните открития за промяна в качеството на живот на хората в локален и глобален контекст.

Участници:

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 19 години и студенти, разделени в четири състезателни групи:

 • І група – 6 - 11 години;
 • ІІ група – 12 - 15 години;
 • ІІІ група - 16 - 19 години;
 • ІV група – студенти.

Изработените продукти за конкурса: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, пана, модели и други, можете да изпращате на адрес:

researchers_night_competition@abv.bg

Крайният срок за изпращане на проектите е 23 септември 2019 г.