SAVE THE DATE: Educate to Create - Impact of AI on Higher Education, 29 March 2019, Sofia Tech Park

Конференцията „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education” се организира от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел и с подкрепата на Майкрософт България.

Събитието има за цел да разшири популярния дебат за изкуствения интелект като включи и отговорната роля на висшите училища и по-конкретно взаимодействието между висшето образование и изкуствения интелект по отношение на уменията, но и цифровизацията на висшето образование като цяло.

Друг основен фокус на конференцията ще бъде ролята на публичните институции в процесите на технологичен напредък, които имат потенциала да трансформират обществото и икономиката.

Всичко това следва да се случи с активното сътрудничество на академичния сектор, бизнеса и индустрията и публичните институции.

Събитието е насочено както към висшето образование (ръководство, преподаватели и студенти) и частния сектор (стартъпи, МСП, индустрия), така и към представители на публични институции (национални, европейски и международни).

Покана

Програма