Успешни проекти по програма Дейности Мария Склодовска-Кюри

Запознайте се с успешни проекти, реализирани от български учени и научни колективи по програма Дейности Мария Склодовска-Кюри.

Можете да изтеглите брошурата от тук или от раздел Публикации.