ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия

„Отвъд границите”

Под това мото ще протече 11-ият Европейски конгрес по роботизирана хирургия.

След сложна процедура, Медицинският университет в гр. Плевен спечели правото да бъде основен организатор на този значим форум, а Софийският университет „Св. Кл. Охридски” любезно предоставя своето домакинство в залите и фоайетата на своя Ректорат.

Това сътрудничество намира израз и в още една посока – дните на Конгреса съвпадат с провеждането на друг значим форум - Европейската нощ на учените. Съвместните усилия на организаторите на двата форума ще дадат възможност освен участниците в конгреса, още и посетителите на Нощта на учените да се докоснат до постиженията в областта на роботизираната хирургия, като посетят уредената експозиция на специализирана роботизирана техника и оборудване.

Ще бъде реализирана специална демонстрация на 3D обучение чрез излъчване на 3D хирургия на живо. Ще бъдат представени високите постижения на българския медицински елит. В специализираната част на конгреса ще вземат участие и създателите на роботизираната хирургия в света, а лекции ще изнесат проф. Робърт Холоуей, проф. Камран Нежат и проф. Ричард Сатава, които ще представят на аудиторията аспекти от бъдещето на високите технологии в медицината.

 

 

На ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София МУ-Плевен ще реализира 3D демонстрация на робот-асистирана операция и ХАЙФУ ултразвукова хирургия на живо

По време на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София в периода 26-28 септември 2019 г. Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще реализира специална демонстрация на 3D обучение чрез излъчване на 3D Хирургия на живо. Демонстрацията ще се реализира с обучителна цел по европейски проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Европейският форум по роботика се провежда под мотото Beyond Borders – Отвъд границите. носещо посланието за „прескачане на границите“ на стандартното мислене, на класическата медицина и конвенционалната хирургия. Конгресът ще се проведе в най-старата Алма Матер – Софийски университет „Свети Климент Охридски“ в периода 26-28 септември 2019 г. Пленарни лекции ще изнесат водещи хирурзи от САЩ и Европа, като Camran Nezhat (USA), Pedro Ramirez (USA), Robert Holloway (USA), Richard Satava (USA), Jan Persson (Sweden), Angelo Maggioni (Italy), Rainer Kimmig (Germany) и др. Очаква се в конгреса да вземат участие над 350 специалисти от Европа и Америка, както и много български лекари и студенти по медицина. За първи път в европейския форум по роботика ще участва т.нар. Световен Отбор (SLS World Team) от топ хирурзи на Световната Лапароскопска Асоциация със специална интерактивна сесия „Хирургически изненади“ в научната програма (https://sofia.sergs.org/scientific-programme/).

В рамките на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София паралелно ще бъдат представени две операции на живо, излъчвани в 3D формат. Едната ще бъде робот-асистирана операция, която ще извърши екипът на проф. д-р Григор Горчев, а втората - фокусирана ултразвукова хирургия на живо чрез прилагане на ХАЙФУ технологията от екипа на доц. д-р Добромир Димитров. Аудиторията ще проследи ХАЙФУ хирургия на живо, при която чрез неинвазивно термично изгаряне, посредством фокусиран ултразвук ще бъде аблатиран миомен възел на българска пациентка. Аудиторията ще може да се запознае от близо с иновативното интервенционално лечение, което се осъществява без разрези, инцизии или пункция. Специалистите-участници във форума ще имат възможност чрез постоянна връзка с екипа в операционната зала на ХАЙФУ Центъра в Плевен да наблюдават три вида информация: позицията на пациента и неговия комфорт, софтуера на апарата и различната атмосфера на ХАЙФУ залата. Интервенционалната процедура ще бъде осъществена под ехографски контрол в реално време, чрез използването на контрастно усилена ехография за оценка на ефекта от аблатираната туморна тъкан. Аудиторията ще има постоянна връзка с екипа в залата.

През 2018 година МУ–Плевен отбеляза 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България с пионер проф. д-р Григор Горчев. Отбелязани бяха и 5 години от въвеждането за първи път на понятието „хирургия без скалпел“ или „ултразвукова хирургия“ чрез лечение на солидни тумори с апарат за високоинтензивен фокусиран ултразвук (ХАЙФУ) в България и Югоизточна Европа. Методът намира изключително широко приложение и популярност във водещите световни клинични центрове през последните години. Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция - без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес. Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) - както доброкачествени, така и злокачествени.

МУ-Плевен спечели домакинството на европейския конгрес по роботизирана хирургия преди четири години в Париж, Франция след сложна конкурсна процедура. Проф. Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен, член за втори мандат на Съвета на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия SERGS, е председател на научния комитет на форума. Проф. Григор Горчев, Почетен Ректор на МУ-Плевен, е президент на конгреса в България.

Програма