Конкурс за поезия от български учени и докторанти

Съюзът на учените в България в рамките на проекта K-TRIO 3 (Role of Researchers in the Triangle of Knowledge), финансиран по програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“ обявява

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ.

В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език. Краен срок: 28 февруари 2019 г.

Европейски щанд

Посетете Европейски щанд, където ще можете да научите полезна информация за програмите на Европейски съюз в областта на науката, иновациите и научните изследвания, да се запознаете с проекти на български организации, финансирани от различни европейски програми, както и с мрежата за мобилност и кариерно развитие на учените EURAXESS. Ще можете:

Вечер на талантите на учените

Представяне на научните и (не)научните таланти на българските учени с участието на акад. Георги Марков, проф. Иван Лалов, доц. д-р Станислав Харизанов, гл.ас. д-р Олга Боянова; представяне на стихосбирката на зоолога доц. Данаил Таков "Театърът "Природа" представя..." и сборника с поезия от учени „Стъпки 10“. Авторски изпълнения в рими и ноти: проф. Александър Милчев, проф. Николай Янев, доц. Миляна Чучкова, проф. Весела Кънчева, доц. Евгения Сендова, проф. Юлия Заберска-Мутафчиева, д-р Джина Дундова, д-р Райна Дамяни, доц. Веселин Босаков, доц. Данаил Таков, доц.

Страници