Комуникация и наука в мрежовото общество

Еднодневен семинар "Комуникация и наука в мрежовото общество":

Стара Загора, Тракийски университет - 10 юни 2019

Пловдив, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - 11 юни 2019

 

Семинарът е подходящ за млади учени, докторанти и изследователи, които биха желали да подобрят уменията си да комуникират наука. Препоръчва се да дойдат с конкретни проекти, над които работят или възнамеряват да работят.

Програма (изтеглете приложения файл)

SAVE THE DATE: Educate to Create - Impact of AI on Higher Education, 29 March 2019, Sofia Tech Park

Конференцията „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education” се организира от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел и с подкрепата на Майкрософт България.

Събитието има за цел да разшири популярния дебат за изкуствения интелект като включи и отговорната роля на висшите училища и по-конкретно взаимодействието между висшето образование и изкуствения интелект по отношение на уменията, но и цифровизацията на висшето образование като цяло.

Конкурс за поезия от български учени и докторанти - 2019

Съюзът на учените в България в рамките на проекта K-TRIO 3 (Role of Researchers in the Triangle of Knowledge), финансиран по програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“ обявява

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ.

В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език. Краен срок: 28 февруари 2019 г.

Европейски щанд

Посетете Европейски щанд, където ще можете да научите полезна информация за програмите на Европейски съюз в областта на науката, иновациите и научните изследвания, да се запознаете с проекти на български организации, финансирани от различни европейски програми, както и с мрежата за мобилност и кариерно развитие на учените EURAXESS.
 

Вечер на талантите на учените

Във "Вечер на талантите на учените" ще можете да се запознаете с творчеството на доц. Цвета Тодорова, д-р Виктория Атанасова, д-р Стефан Каратодоров, д-р Кирилка Младенова и с авторски изпълнения на поезия от учени от различни поколения, както и учени в нестандартната роля на музиканти – певци и инструменталисти: проф. Румяна Лазарова, проф. Виолета Борисова, проф. Александър Милчев, доц. Евгения Сендова, доц. Елена Кашчиева, доц. Веселин Босаков, д-р Вълчан Вълчанов, доц.

Европейска нощ на учените 2018

София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Созопол, Бургас, Харманли, Хасково

28 септември 2018 г.

 

ПРОГРАМА - София

ПРОГРАМА - Пловдив

ПРОГРАМА - Стара Загора

ПРОГРАМА - Русе

ПРОГРАМА - Варна

ПРОГРАМА - Созопол

ПРОГРАМА - Други градове

Европейската нощ на учените се превърна през годините в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.

В България Европейската нощ на учените 2018 се осъществява с финансовата помощ на ЕК по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.